step0001 (6)

Duurzaam Ondernemerschap

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

Slide background

Co-Creatie en Coöperatie

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

website Europees Parlement_1030

Internationaal Ondernemerschap

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

step0001 (8)

Duurzaam Ondernemerschap

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

step0001 (7)

Co-Creatie en Coöperatie

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

CO-WORKING

Co-working is niet alleen leuker het geeft ook meer ontwikkelmogelijkheden. Het delen van een gezamenlijke fysieke- en virtuele werkplek geeft u meer mogelijkheden. Co-working is als nieuwe manier van werken sterk in opkomst.

CO-CREATIE

Co-creatie is een creatief- en sociaal ontwikkelproces gebaseerd op samenwerking en waarde creatie. Wij faciliteren voor u op maat co-creatie via laagdrempelige coöperatie- en co-creatie services!

CO-PROJECTS

Co-Projects biedt u extra capaciteit en expertise voor de ontwikkeling van duurzame innovatieve projecten. Wij faciliteren voor uw projecten op maat flexibele professionals. Meer mogelijkheden met multidisciplinaire professionals!

ENERGY

Een Energy Service Coöperatie biedt u coöperatie en co-creatie services voor het ontwikkelen van decentrale duurzame energievoorzieningen. Kenmerkend hierbij is de coöperatieve benadering waarbij energieprofessionals van onderop met de gebouweigenaar, huurders en relevante stakeholders energieservices organiseren.

HEALTHCARE

Nieuwe manieren van werken en organiseren typeren de organisaties van de 21ste eeuw. Co-creatie, allianties, flexibelere arbeidsrelaties en zelfsturing zijn begrippen die in de gezondheidszorg een grote rol spelen. Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk wordt georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn.

MATERIALS

De Materials & Sustainability Community is gericht op duurzame economische bedrijvigheid en innovatie rondom het thema Plastics. Het ICSE is actief met kennisdeling en co-creatie tussen bedrijven, kennispartijen en overheidsinstellingen rondom specifieke (inter) nationale projecten.

ICSE Nieuws

Aanmelden Community

* = verplicht veld
ICSE | Innovation Cooperation for Sustainable Entrepreneurs