Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid
- levendige en innovatieve werkplekken

Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid
- levendige en innovatieve werkplekken

Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid
- levendige en innovatieve werkplekken

Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid
- levendige en innovatieve werkplekken

ICSE

Het ICSE is een coöperatieve projectorganisatie die zelfstandige professionals, professionals en ondernemende burgers met elkaar verbindt én met opdrachtgevers voor het versterken van coöperatief ondernemerschap.

FLEX-COMMUNITY

Het ICSE biedt als werk coöperatie een flexibele arbeidscommunity die u nieuwe manieren van werken geeft. U heeft hierbij meer mogelijkheden voor duurzame innovatie, flexibiliteit en risico afdekking.  Het aantal vaste arbeidsplaatsen fluctueert sterk in de tijd waarbij met name de flexibele arbeidsmarkt sterk toeneemt.

CO-WORKING

Het ICSE werkt volgens het nieuwe duurzaam werken. Het nieuwe duurzaam werken is steeds meer tijd en plaats onafhankelijk. Opdrachtgevers zijn steeds vaker nationaal en internationaal verspreid waardoor de behoeften tot een vaste werklocatie afneemt.

ENERGY

De Energy Service Coöperatie biedt u coöperatie en co-creatie services voor het ontwikkelen van decentrale duurzame energievoorzieningen. Kenmerkend hierbij is de coöperatieve benadering waarbij energieprofessionals van onderop met de gebouweigenaar, huurders en relevante stakeholders energieservices organiseren.

HEALTH & CARE

Nieuwe manieren van werken en organiseren typeren de organisaties van de 21ste eeuw. Co-creatie, allianties, flexibelere arbeidsrelaties en zelfsturing zijn daarbij nieuwe begrippen die ook in de gezondheidszorg een grote rol gaan spelen. Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk wordt georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn.

MATERIALS

De Materials & Sustainability Community heeft als doel het stimuleren van duurzame economische bedrijvigheid en innovatie rondom het thema Plastics. Om maximaal bij te dragen aan het bereiken van dit doel stimuleert het ICSE via haar internationale netwerk kennisdeling, open innovatie en co-creatie tussen bedrijven, kennispartijen en overheidsinstellingen.

ICSE Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

* = verplicht veld