Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

Slide background

Duurzaam ondernemen in Brainport

- ontwikkelen via co-creatie en coöperatie
- elkaar versterken in verschillende disciplines
- flexibele en innovatieve werkvormen
- met behoud van uw eigen zelfstandigheid

CO-CREATIE

Co-creatie is een creatief- en sociaal ontwikkelproces gebaseerd op samenwerking en waarde creatie. Wij faciliteren voor u geheel op maat co-creatie via laagdrempelige coöperatie- en co-creatie services.

WERKCOÖPERATIE

Een werkcoöperatie geeft u nieuwe manieren van werken. U krijgt meer mogelijkheden voor duurzame innovatie, flexibiliteit en risico afdekking. Het zijn de nieuwe manieren van organiseren die sterk in opkomst zijn.

CO-PROJECTS

Het ICSE verbindt met coöperatieve projectorganisaties zelfstandige professionals, professionals en ondernemende burgers met elkaar én met opdrachtgevers voor het versterken van duurzaam ondernemerschap.

ENERGY

De Energy Service Coöperatie biedt u coöperatie en co-creatie services voor het ontwikkelen van decentrale duurzame energievoorzieningen. Kenmerkend hierbij is de coöperatieve benadering waarbij energieprofessionals van onderop met de gebouweigenaar, huurders en relevante stakeholders energieservices organiseren.

HEALTH & CARE

Nieuwe manieren van werken en organiseren typeren de organisaties van de 21ste eeuw. Co-creatie, allianties, flexibelere arbeidsrelaties en zelfsturing zijn daarbij nieuwe begrippen die ook in de gezondheidszorg een grote rol gaan spelen. Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk wordt georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn.

MATERIALS

De Materials & Sustainability Community heeft als doel het stimuleren van duurzame economische bedrijvigheid en innovatie rondom het thema Plastics. Om maximaal bij te dragen aan het bereiken van dit doel stimuleert het ICSE via haar internationale netwerk kennisdeling, open innovatie en co-creatie tussen bedrijven, kennispartijen en overheidsinstellingen.

ICSE Nieuws

Aanmelden nieuwsbrief

* = verplicht veld