Wet DBA en modelovereenkomsten

Wet DBA en modelovereenkomsten

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) verving op 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari  2020 (voorheen was de handhaving opgeschort tot 1 juli 2018).

Nieuwe wet gaat wet DBA vervangen

In het regeerakkoord 2017 – 2021 is het voorstel opgenomen de wet DBA te vervangen. Het kabinet streeft ernaar de wet DBA per januari 2020 te vervangen. De betrokken ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken zijn over nieuwe regelgeving in gesprek met vakbonden, zzp-organisaties en werkgevers. De wet DBA blijft van kracht tot het in werking treden van de nieuwe wet.

Wet DBA

Deze wet is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Sinds 1 mei 2016 zijn zowel zzp’ers als opdrachtgevers verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen bepaalt u of er sprake is van loondienst. In veel gevallen zal het duidelijk zijn dat er geen sprake is van loondienst (dienstbetrekking). In het geval van loondienst wordt een opdrachtgever de werkgever en de zzp’er de werknemer. De opdrachtgever moet in dat geval loonheffingen inhouden. Dit kan gevolgen hebben voor de ondernemersaftrek.

Modelovereenkomst

Op de site van de Belastingdienst vindt u goedgekeurde modelovereenkomsten.  Werken zzp’er en de opdrachtgever volgens de modelovereenkomst? U weet dan zeker dat er geen sprake is van loondienst. Dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Er is ook geen gevaar voor boetes of naheffingen. Het is niet verplicht gebruik te maken van een modelovereenkomst.